Skip to content
ขนาดตัวอักษร

ค้นหาชุดข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลศุลกากร

ศูนย์ข้อมูลศุลกากร

             กรมศุลกากรพัฒนาฐานข้อมูลนี้ขึ้น เพื่อเป็นเเหล่งข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงผลข้อมูลเชิงภาพและในรูปแบบกราฟต่างๆ (Data Visualization) เเละชุดข้อมูลที่เผยเเพร่จะถูกแปลงเอพีไอ (Application Programming Interface: API) แบบอัตโนมัติ


กลุ่มชุดข้อมูล
สถิติ
สถิติการใช้งานสะสม