พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: 8 หลัก รหัสพิกัดศุลกากร

กรองผลลัพธ์
  • รหัสพิกัดศุลกากร 8 หลักที่ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ร่วมกัน เพื่อรองรับรายการสินค้าระดับประเภทย่อยของอาเซียน
    กรมศุลกากร 25 มีนาคม 2567