พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: พิกัดศุลกากร

กรองผลลัพธ์
  • รหัสพิกัดศุลกากรที่ประกาศใช้โดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) 4 หลักแสดงถึงประเภท ประเภทย่อยของสินค้า
    กรมศุลกากร 18 พฤษภาคม 2566
  • รหัสพิกัดศุลกากรที่ประกาศใช้โดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) 2 หลักแสดงถึง ตอนของสินค้า
    กรมศุลกากร 18 พฤษภาคม 2566