พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: สถิตินำเข้าสินค้า ประเภทการขนส่ง

กรองผลลัพธ์
  • มูลค่าการนำเข้าสินค้า ตามประเภทการขนส่ง อาทิ ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ทางท่อ ทางราง และของติดตัวผู้โดยสาร
    กรมศุลกากร 30 เมษายน 2567