พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: สถิติส่งออกสินค้า ประเภทการขนส่ง

กรองผลลัพธ์
  • มูลค่าการส่งออกสินค้า ตามประเภทการขนส่ง อาทิ ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ทางท่อ ทางราง และของติดตัวผู้โดยสาร
    กรมศุลกากร 21 กุมภาพันธ์ 2567