พบ 4 ชุดข้อมูล

แท็ค: อ้างอิง

กรองผลลัพธ์
 • รหัสพิกัดศุลกากร 8 หลักที่ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ร่วมกัน เพื่อรองรับรายการสินค้าระดับประเภทย่อยของอาเซียน
  กรมศุลกากร 2 พฤศจิกายน 2566
 • รหัสพิกัดศุลกากรที่ประกาศใช้โดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) 4 หลักแสดงถึงประเภท ประเภทย่อยของสินค้า
  กรมศุลกากร 18 พฤษภาคม 2566
 • รหัสประเทศที่กำหนดตามมาตรฐาน UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business)
  กรมศุลกากร 18 พฤษภาคม 2566
 • รหัสพิกัดศุลกากรที่ประกาศใช้โดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) 2 หลักแสดงถึง ตอนของสินค้า
  กรมศุลกากร 18 พฤษภาคม 2566