ไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์ข้อมูลนี้ได้ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ข้อมูล CSV อาจพบปัญหา ดังนี้

  • ข้อมูลอาจไม่อยู่ในรูปแบบตารางทางเดียว (one-way table) ที่จะต้องจำแนกตามชื่อฟิลด์ในบรรทัดแรกของตารางเท่านั้น
  • บางหัวคอลัมน์มีข้อความยาวเกิน 21 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาไทย หรือเกิน 63 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาอังกฤษ

Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ปีแม่แบบ text
เดือนแม่แบบ text
พิกัดศุลกากร 4 หลัก text
คำอธิบายไทย text
คำอธิบาย text
มูลค่านำเข้าเงินบาท numeric