ไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์ข้อมูลนี้ได้ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ข้อมูล CSV อาจพบปัญหา ดังนี้

  • ข้อมูลอาจไม่อยู่ในรูปแบบตารางทางเดียว (one-way table) ที่จะต้องจำแนกตามชื่อฟิลด์ในบรรทัดแรกของตารางเท่านั้น
  • บางหัวคอลัมน์มีข้อความยาวเกิน 21 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาไทย หรือเกิน 63 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาอังกฤษ

Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ปีแม่แบบ numeric ปีแม่แบบ

ปีแม่แบบ

เดือนแม่แบบ numeric เดือนแม่แบบ

เดือนแม่แบบ

พิกัดศุลกากร 4 หลัก text พิกัดศุลกากร 4หลัก

พิกัดศุลกากร 4 หลัก (หากไม่ครบ 4 หลักให้เติม 0 ด้านหน้า เช่น 110 เป็น 0110)

คำอธิบายไทย text
คำอธิบาย text คำอธิบายพิกัดศุลกากร 4หลัก

คำอธิบายพิกัดศุลกากร 4หลัก

มูลค่านำเข้าเงินบาท numeric มูลค่านำเข้าเงินบาท

มูลค่านำเข้าเงินบาท