ไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์ข้อมูลนี้ได้ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ข้อมูล CSV อาจพบปัญหา ดังนี้

  • ข้อมูลอาจไม่อยู่ในรูปแบบตารางทางเดียว (one-way table) ที่จะต้องจำแนกตามชื่อฟิลด์ในบรรทัดแรกของตารางเท่านั้น
  • บางหัวคอลัมน์มีข้อความยาวเกิน 21 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาไทย หรือเกิน 63 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาอังกฤษ

Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
trfchp numeric รหัสพิกัดศุลกากร 2 หลัก

พิกัดศุลกากร 2 หลัก (หากไม่ครบ 2 หลักให้เติม 0 ด้านหน้า เช่น 2 เป็น 02)

dsc text คำอธิบายพิกัดศุลกากร 2 หลัก

คำอธิบายพิกัดศุลกากร 2 หลัก