ไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์ข้อมูลนี้ได้ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ข้อมูล CSV อาจพบปัญหา ดังนี้

  • ข้อมูลอาจไม่อยู่ในรูปแบบตารางทางเดียว (one-way table) ที่จะต้องจำแนกตามชื่อฟิลด์ในบรรทัดแรกของตารางเท่านั้น
  • บางหัวคอลัมน์มีข้อความยาวเกิน 21 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาไทย หรือเกิน 63 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาอังกฤษ

Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ปีแม่แบบ numeric ปีแม่แบบ

ปีแม่แบบ

เดือนแม่แบบ numeric เดือนแม่แบบ

เดือนแม่แบบ

พิกัดศุลกากร 8 หลัก text
รหัสสถิติ text
หน่วยตามรหัสสถิต text
คำอธิบายไทย text คำอธิบายพิกัดศุลกากรภาษาไทย

คำอธิบายพิกัดศุลกากรภาษาไทย

คำอธิบาย text คำอธิบายพิกัดศุลกากรภาษาอังกฤษ

คำอธิบายพิกัดศุลกากรภาษาอังกฤษ

น้ำหนัก/ปริมาณสถิติ numeric
มูลค่าส่งออกเงินบาท numeric มูลค่าส่งออกเงินบาท

มูลค่าส่งออกเงินบาท

สำนัก/สำนักงานศุลกากร text สำนัก/สำนักงานศุลกากร

สำนัก/สำนักงานศุลกากร